menu Icon
Menu
close menu icon

Brukervilkår

BRUKERVILKÅR MELLOM BRUKERE OG GOTO NORWAY AS

SIST OPPDATERT 2021-06-04


1 GENERELT


Disse brukervilkårene («Brukervilkårene») regulerer bruk av nettsteder eid eller driftet av GOTO Norway AS, org. 925 038 555, («Nettsteder»).  GOTO Norway AS omtales som selskapet, vi, oss eller vår i disse Brukervilkårene. 

Brukervilkårene gjelder for deg som besøker våre Nettsteder enten du er en privat person eller forbruker, selskap eller næringsdrivende, og enten du er kjøper eller annonsør av produkter på våre Nettsteder («Brukere»). Brukere omtales også som du, deg eller deres i disse Brukervilkårene.

Våre Nettsteder er en digital markedsplattform hvor næringsdrivende kan tilby sine turer, opplevelser, aktiviteter eller reisetjenester («Produktet») for salg.

Dersom du kjøper Produktet via våre Nettsteder vil du automatisk inngå en egen avtale («Kjøpsvilkårene») med den næringsdrivende som selger deg Produktet. Vi er ikke part i den avtalen, og vi er ikke ansvarlig for at Produktet leveres korrekt. Det er leverandøren av Produktet som skal påse at Produktet blir levert til deg som avtalt og detaljert på vårt Nettsted og i ordrebekreftelsen.

Dersom du er næringsdrivende og ønsker å tilby dine reise- og fritidsrealterter tjenester for salg via våre Nettsteder, må du inngå en egen avtale om slik markedsføring med oss.

Disse Brukervilkårene kommer i tillegg til eventuelle andre avtaler som inngås mellom oss og deg.

 
2 BETALING AV PRODUKTET


Når du kjøper Produktet via våre Nettsteder, vil du betale for Produktet via vår betalingsformidler.

Betalingsformidleren vil ikke overføre oppgjøret til leverandøren av Produktet før du har nyttiggjort deg av Produktet. Du anses for å ha nyttiggjort deg av Produktet på avtalt gjennomføringstidspunkt, enten du har deltatt eller ikke, og forutsatt at du ikke har avbestilt Produktet innen avbestillingsfristen som fremgår av Kjøpsvilkårene og/eller Nettstedets omtale av Produktet.

Dersom du har spørsmål til din betaling av Produktet, ber vi deg ta kontakt med oss via vårt kundesenter.  Vilkår for betaling fremgår nærmere av Kjøpsvilkårene.

 
3 FORHOLDET TIL PAKKEREISELOVEN


Dersom du, etter å ha valgt og betalt for én reisetjeneste, bestiller andre reisetjenester til din reise eller ferie via vårt selskap, omfattes du IKKE av rettighetene som gjelder for pakkereiser etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv.

Vårt selskap er derfor ikke ansvarlig for at disse andre reisetjenestene leveres korrekt. Kontakt den berørte leverandøren dersom det oppstår problemer.

Dersom du bestiller andre reisetjenester i løpet av det samme besøket på våre Nettsteder, vil reisetjenestene imidlertid utgjøre en del av et sammensatt reisearrangement. I slike tilfeller har vi, som nødvendig etter pakkereiseloven, reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger til oss for Produktet som ikke blir levert på grunn av vår insolvens.

Merk: Dette sikrer ikke tilbakebetaling ved den berørte tjenesteyterens insolvens.

Flere opplysninger om reisegaranti:

GOTO Norway AS har stilt reisegaranti overfor Reisegarantifondet. Dersom Produktet ikke leveres på grunn av GOTO Norway AS’ insolvens, kan den reisende kontakte Reisegarantifondet:

Postadresse:
Reisegarantifondet
Boks 1807 Vika
0123 Oslo

Besøksadresse:
Reisegarantifondet
c/o Advokatfirmaet Nova DA
Roald Amundsens gate 6
0160 Oslo

Telefon: 51 85 99 40

E-post: firmapost@rgf.no

www.rgf.no

Merk: Reisegarantien dekker ikke avtaler med andre parter enn GOTO Norway AS og som kan oppfylles til tross for GOTO Norway AS’ insolvens.


4 PERSONVERN


Vi behandler personopplysninger om våre Brukere dersom du registrerer deg som bruker på våre Nettsteder, sender oss en henvendelse via våre Nettsteder eller kontakter oss på annen måte, inngår avtale med oss om annonsering på våre Nettsteder eller dersom du gjennomfører kjøp av et Produkt på våre Nettsteder.

Vi henviser til vår for informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

 

5 IMMATERIELLE RETTIGHETER


Vi innehar de immaterielle rettighetene til innhold som er publisert på våre Nettsteder. All bruk av innhold på våre Nettsteder skal være i tråd med normal og forsvarlig bruk. 

Med unntak av privat bruk er det ikke tillatt å kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, sende eller distribuere noe materiale eller informasjon fra våre Nettsteder uten forutgående skriftlig tillatelse fra oss.

Det er ikke tillatt å bruke automatiserte tjenester (roboter, spidere, indeksering m.m.) samt andre fremgangsmåter for systematisk eller regelmessig kopi av innholdet på våre Nettsteder uten eksplisitt skriftlig samtykke fra oss.

 
6 ANSVARSBEGRENSING


Våre Nettsteder er en digital markedsplass som lar næringsdrivende annonsere Produktet for salg og kjøp.

Vi er kun formidler av Produkt som selges via våre Nettsteder. Vi er derfor ikke ansvarlig for levering av Produktet, herunder dine rettigheter som forbruker til å reklamere, kreve erstatning eller heve kjøpet. Vi er heller ikke ansvarlig for at beskrivelsen av Produktet på våre Nettsteder er riktig. Dette er leverandøren av Produktet sitt ansvar.

Vårt ansvar som en digital markedsplass er begrenset til det ansvar som følger av e-handelslovens regler. Vårt ansvar er uansett begrenset til direkte tap som har oppstått som følge av bruk av våre Nettsteder og som er en direkte følge av grov uaktsomhet fra vår side. Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap.

 
7 KRAV FRA TREDJEPARTER


Brukere av våre Nettsteder forplikter seg til å holde oss skadesløs for eventuelle tredjepartskrav i forbindelse med din egen bruk av våre Nettsteder eller dersom du har handlet i strid med disse Brukervilkårene. 

 
8 REKLAMASJON


Dersom du ønsker å reklamere på Produkt kjøpt via våre Nettsteder, ber vi deg umiddelbart ta kontakt med leverandøren av tjenesten. Kontaktdetaljer til leverandøren vil fremgå av din ordrebekreftelse. Dersom du trenger kontaktdetaljer til leverandøren, kan du ta kontakt med vårt kundesenter.

 
9 VÅRT KUNDESENTER


Dersom du har spørsmål til våre Nettsteder enten dette gjelder deg som bruker av Nettsteder eller kjøper av et Produkt, ber vi deg ta kontakt med vårt kundesenter.

Handlevogn

Handlekurven din er tom

Når du har lagt til en aktivitet i handlekurven reserverer vi plassen din i 15 minutter.