menu Icon
Menu
close menu icon

Personvernvilkår

PERSONVERNERKLÆRING FOR GOTO NORWAY AS


1  INNLEDNING


Goto Norway AS (org. nr. 925 038 555) («GOTO») ønsker å gjøre naturattraksjoner, turer og opplevelser tilgjengelig på en enkel og ansvarlig måte. GOTO er lisensinnehaver av en digital markedsplattform («GOTO-plattformen»).  Aktivitetsleverandørene er leverandører av aktiviteter, turer og opplevelser («Produktet») som tilbyr sitt Produkt for salg på GOTO-plattformen til kunder («Kunden»). Personer som bruker GOTO-plattformen, enten dette er en Aktivitetsleverandør, Kunde eller andre, omtales i det følgende som «Brukere».

 
GOTO tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.


Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan GOTO innhenter, behandler og utleverer dine personopplysninger som behandlingsansvarlig og for hvilket formål, samt hvilke rettigheter du har i denne sammenheng. GOTO vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.


Dersom du har spørsmål knyttet til GOTOs behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til: hello@goto-norway.com


2  ROLLER I BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER


1.1  Innledning


Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med og midlene for behandlingen av personopplysninger. En databehandler er en som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.

 
GOTO ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger når GOTO bestemmer formålet med behandlingen og hvilke midler som skal benyttes. GOTO er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger om Brukere av GOTO-plattformen for det formål å kunne besvare henvendelser fra Brukere, inngå avtaler med Aktivitetsleverandører om annonsering av Produktet på GOTO-plattformen. GOTO er også behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger om Kunder for det formål å administrere salg og betaling av Produktet og tilknyttet administrasjon, herunder registrering av og kommunikasjon med Kundene. 

 
GOTO og Aktivitetsleverandøren har et separat behandlingsansvar for behandling av personopplysninger fordi GOTO bestemmer selv formålet med behandlingen av Brukerne av GOTO-plattformen og Aktivitetsleverandøren bestemmer selv formålet med behandlingen av personopplysninger for sine Kunder. 

 
GOTO vil ikke være databehandler i sin behandling av personopplysninger fordi GOTO selv bestemmer formålet med personopplysningene og henter ikke inn opplysninger på vegne av Aktivitetsleverandøren som GOTO ikke selv trenger for å kunne tilby GOTO-plattformen til Aktivitetsleverandøren og Kunden.

 
1.2  GOTO som behandlingsansvarlig


GOTO behandler personopplysninger i forbindelse med at du som Bruker registrerer deg som bruker på GOTO-plattformen, sender oss en henvendelse via GOTO-plattformen eller kontakter oss på annen måte, inngår avtale med oss om annonsering, eller dersom du som Kunde gjennomfører et kjøp og betaling av et Produkt på GOTO-plattformen, samt ved annen oppfølgning av Aktivitetsleverandøren, Kunden eller Brukeren.

 
Dette innebærer at GOTO ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger om:

 

 • Brukere av GOTO-plattformen
 • Kunden som kjøper Produkt via GOTO-plattformen
 • Personer som kontakter GOTO, f. eks. ved å sende en henvendelse via vår nettside
 • Besøkende på GOTOs nettside
 • Kontaktpersoner hos kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere
 • Påmeldte på GOTOs nyhetsbrev

3  Personopplysninger som behandles, formål og rettslig grunnlag


Som behandlingsansvarlig samler GOTO inn personopplysningene om deg på ulike måter, som for eksempel når du registrerer deg som Bruker eller kjøper et Produkt, samt ved din øvrige bruk av nettsiden vår eller via telefon/e-post eller annen kontakt.

 
GOTO behandler personopplysninger for følgende formål og behandlingsgrunnlag:


 • For å tilby vår tjeneste og administrere deg som Bruker eller Kunde, herunder registrere deg som Bruker, hvor navn og kontaktinformasjon behandles, og gjennomføre et salg til deg som Kunde hvor navn, kontaktinformasjon og din kort- og betalingsinformasjon behandles. Vi kan også behandle personopplysninger for å yte brukerstøtte. Behandlingen skjer på grunnlag av at det er nødvendig å behandle dine personopplysninger for å oppfylle en avtale inngått med deg da du registrerte deg som Bruker eller Kunde.


 • For å la deg gjennomføre Produktet du har kjøpt hos Aktivitetsleverandøren, hvor vi behandler navn og kontaktinformasjon, samt praktisk informasjon relatert til din gjennomføring av turen/opplevelse som for eksempel navn, kontaktinformasjon, alder, helse/allergi-informasjon og eventuell særlig tilrettelegging som du har bedt om. Disse personopplysningene vil vi også dele med Aktivitetsleverandøren. Formålet med opplysningene er å gi informasjon til deltakerne, administrere og tilrettelegge turen og/eller opplevelsen og utarbeide deltakerlister. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å la Aktivitetsleverandøren levere Produktet til deg på en god måte.


 • For sikkerhetsformål, herunder for implementering eller vedlikehold av sikkerhetstiltak på GOTO-plattformen eller oppklaring av sikkerhetsbrudd. I forbindelse med slike aktiviteter kan vi behandle personopplysninger om Brukere og Kunden. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å sikre og ivareta et egnet sikkerhetsnivå for GOTO-plattformen.


 • For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies) og din IP-adresse. Dette gjør vi for å telle antall besøkende, skille mellom ulike besøkende, huske tidligere besøk fra samme enhet, avdekke start og slutt på en sesjon, indikere hvor (på område- eller landsnivå) besøkende kommer fra og for å beskytte nettsidens sikkerhet. IP-adressen din blir imidlertid bare lagret mens du besøker nettstedet, deretter blir den enten slettet eller anonymisert. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å innhente besøksstatistikk, samt å optimalisere og videreutvikle nettsiden. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. 


 • Besvare henvendelser vi mottar fra deg, hvor vi behandler navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å følge opp din henvendelse.


 • Sende ut nyhetsbrev via GOTO-plattformen til deg som Bruker eller Kunde dersom du har samtykket til dette, hvor vi behandler ditt navn, telefonnummer og e-postadresse. Du kan administrere dine samtykker på din profilside.


 • Administrasjon av leverandør-, kunde- og andre samarbeidsforhold, hvor navn og kontaktinformasjon for våre kontaktpersoner hos leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere behandles, i tillegg til personopplysninger som finnes i kontrakter, løpende korrespondanse, møtereferater mv. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å administrere leverandør-, kunde- eller samarbeidsforholdet, herunder kommunisere med våre kontaktpersoner. 


 • Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, for å overholde lovpålagte krav, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.


 • Ivaretakelse av GOTOs eller tredjeparters rettigheter, for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som vi mener å ha, eller er rettet mot oss fra kunder, leverandører, samarbeidspartnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter.


 • I forbindelse med fusjon, aksjesalg eller overdragelse av hele eller deler av virksomheten, kan GOTO behandle personopplysninger og utlevere personopplysninger til en mulig kjøper, for eksempel som ledd i en selskapsgjennomgang. Dette vil være basert på en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å forberede og gjennomføre slike transaksjoner dersom vi anser det som hensiktsmessig for vår virksomhet. GOTO vil aldri utlevere personopplysninger i slike tilfeller uten at det er inngått en konfidensialitetsavtale som sikrer konfidensialitet for og beskyttelse av dine personopplysninger, og vil i størst mulig grad anonymisere personopplysningene før utlevering.


2  MINDREÅRIGE


Aldersgrensen for Brukere eller Kunder er 18 år.

 
Mindreårige som er fylt 15 år eller eldre, kan selv gi samtykke til bruk av personopplysninger. Denne personvernerklæring gjelder derfor også for deg som er fylt 15 år eller som er eldre. Du kan selv trekke samtykket ditt tilbake. Foresatte til mindreårige kan også trekke mindreåriges samtykke tilbake.

 
Vi behandler ikke bevisst personopplysninger til mindreårige under 15 år. 

 
3  OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER


GOTO vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke samtykket tilbake.


Som hovedregel vil GOTO slette personopplysninger om Brukere som har opprettet brukerprofiler når brukerprofilen slettes i GOTO-plattformen.

 
Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at GOTO kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen, samt i den grad det er nødvendig for å ivareta GOTOs rettigheter.

 
4  UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER


GOTO vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette.

 
Dersom du har kjøpt et Produkt eller har et spørsmål til et Produkt, vil vi dele dine personopplysninger med Aktivitetsleverandøren som har solgt deg eller er selger av Produktet, ref. punkt 3 ovenfor. I slike tilfeller, vil behandlingen være underlagt dette Aktivitetsleverandørens personvernerklæring. GOTO tar ikke ansvar for hvordan Aktivitetsleverandøren behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med personvernerklæringen og Kjøpsavtalen med Aktivitetsleverandøren.

 
GOTO kan bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd. Dine personopplysninger kan være gjenstand for behandling eller lagring utenfor EU/EØS. GOTO vil i så fall sikre at dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, herunder gjennom bruk av EUs standardvilkår for slik overføring eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om dette.


GOTO kan i noen tilfeller utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter for å ivareta lovpålagte krav eller overholde myndighetspålegg, for eksempel for å overholde forpliktelser etter regnskaps- eller skattelovgivningen. Offentlige myndigheter vil være behandlingsansvarlig for personopplysningene vi utleverer i slike tilfeller.


5  LINKER TIL ANDRE NETTSTEDER OG SOSIALE MEDIER


GOTO-plattformen kan inneholde linker til andre nettsider. Disse nettsidene har egne personvernerklæringer som beskriver hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Dersom du oppgir personopplysninger til et slikt tredjepartsnettsted, vil behandlingen være underlagt dette nettstedets personvernerklæring. GOTO tar ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med personvernerklæring og brukervilkår for slike tredjepartsnettsteder når du besøker og bruker disse nettstedene.

 
Når du "liker" eller blir medlem av GOTOs Facebook-side eller GOTOs sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på GOTOs sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkelte plattformens personvernerklæring.


6  DINE RETTIGHETER


Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene GOTO behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.


Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt ovenfor i punkt 1. Du har også mulighet til å rette dine kontaktopplysninger i GOTO-plattformen hvis du har registrert deg som Bruker.


Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot GOTOs behandling av personopplysninger med oss først.

 
7  ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i GOTOs behandling av personopplysninger, vil denne personvernerklæringen oppdateres på nettsiden.

 
Dersom vi gjør endringer i behandlingen av personopplysninger som krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi iverksetter slik endret behandling.


Sist oppdatert: 2021-11-01


Handlevogn

Handlekurven din er tom

Når du har lagt til en aktivitet i handlekurven reserverer vi plassen din i 15 minutter.